Privacyverklaring en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen, hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of verwijderen.
Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag binnen 2 weken beantwoorden.

Slabber Verhuur Westkapelle

Slabber Verhuur Westkapelle is gevestigd in Westkapelle (Provincie Zeeland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22060677. Wij verhuren Onroerend Goed (Vakantiewoningen) aan de Zeeuwse Kust.

Persoonsgegevens waarover wij beschikken

Door gebruik te maken van de diensten van Slabber Verhuur Westkapelle, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De gegevens waarover wij beschikken zijn:
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnnummer
 • Uw bankrekeningnummer (i.v.m. betalingen)
 • Uw paspoortnummer

Waar gebruiken wij deze gegevens voor

Deze gegevens gebruikt Slabber Verhuur Westkapelle voor de administratie en facturatie bij de verhuur van onze vakantiewoningen. Uw telefoonnummer en/of e-mailadres gebruiken wij om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de door u gehuurde woning of om uw aanvraag hiertoe te beantwoorden.

Hoe lang bewaren wij deze gegevens

Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 5 jaar verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze administratie, om uw gegevens 5 jaar te bewaren.

Bescherming van uw gegevens

De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computer waar uw gegevens opstaan is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computer zou worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd "datalek" bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Gegevens delen met derden

Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken derhalve ook over onze klantgegevens. Verder worden door Slabber Verhuur Westkapelle op geen enkele manier gegevens verstrekt aan of gedeeld met derden. Ook gebruiken wij uw gegevens niet voor reclame-doeleinden.

Website

Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van Cookies.

Statistieken

Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacy-gevoelige informatie. Het enige wat wordt opgeslagen is:
 • Bezoekersaantallen
 • Land van herkomst
 • Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)
 • Bezochte pagina's van onze website
 • Tijdstip van het bezoek
Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij geen IP-adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.

Webformulier

Indien u gebruik maakt van het contactformulier op onze website beschikken wij over uw naam, emailadres en telefoonnummer. Deze gegevens kunnen tijdens het invullen niet worden onderschept door hackers, omdat onze site gebruik maakt van een SSL-Certificaat en het HTTPS-protocol. Uiteraard zijn deze gegevens na verzending wel bij ons bekend, maar wij benadrukken dat we deze gegevens nooit delen met andere partijen en dat we ze zelf ook niet gebruiken voor andere doeleinden, zoals het ongevraagd versturen van e-mailings of andere reclameboodschappen.
Het door u ingevulde formulier komt bij ons als e-mail binnen. Nadat wij uw vraag hebben beantwoord wordt deze e-mail door ons verwijderd.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@ferienhauswestkapelle.de. Wij zullen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.